Dołącz do pracowników LPC

Opiekunowie LPC

Każda osoba w wieku co najmniej 18 lat może zgłosić się na stanowisko opiekuna LPC i pomagać w prowadzeniu obozu. Wcześniejszy udział w obozie w charakterze uczestnika nie jest wymagany, jednak większość osób przesyłających swoje zgłoszenia to osoby, które same były uczestnikami obozu lub znają kogoś, kto był uczestnikiem lub opiekunem.

Opiekun na obozie Paula Westlund (po lewo) prowadzi tańce ludowe w Lingbo, Szwecja, rok 2010.

Opiekun na obozie Paula Westlund (po lewo) prowadzi tańce ludowe w Lingbo, Szwecja, rok 2010.

Praca na obozie LPC w charakterze opiekuna jest niezwykle satysfakcjonująca, ale jest również ogromnym wyzwaniem. Opiekunowie pracują w zespole 8-10 osób, zajmujących się prowadzeniem obozu, w którym uczestniczy od 14 do 36 dzieci w wieku od 9 do 14 lat (na obozach dla Młodszych Dzieci) lub w wieku od 14 do 17 lat (na obozach dla Młodzieży) przez okres od dwóch do pięciu tygodni. Opiekunowie i uczestnicy obozu wspólnie podejmują decyzje dotyczące wielu aspektów życia obozowego, od wyboru zajęć obozowych po regulamin wewnętrzny, regulujący życie wspólnoty obozowej. Decyzje dotyczące kwestii zdrowia i bezpieczeństwa zawsze podejmują opiekunowie, przy czym dyrektor (dyrektorzy) ma (mają) głos decydujący.

Zgłoszenia kandydatów na opiekunów można przesyłać do LPC do dnia 1 grudnia aby mogły zostać w pełni rozpatrzone. Organizacja obozów jest przedmiotem doroczne „Konferencji Świątecznej” organizowanej przez LPC, która odbywa się pod koniec roku w Ecole d’Humanité, Hasliberg-Goldern w Szwajcarii. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące składania zgłoszeń udziału w obozie, skontaktuj się z LPC.

Brak jest ograniczeń dotyczący okresu, przez który możesz pracować jako opiekun. Niektórzy opiekunowie pracują przez kilka sezonów letnich pod rząd, inni mają długą przerwę, zanim ponownie zaczną pracować w charakterze opiekunów, trwającą nawet dwadzieścia lub więcej lat!

.

Dyrektorzy obozów LPC

Jeśli opiekun chce objąć funkcję dyrektora, powinien przejść przez proces rekrutacji i szkolenia. Gdy określony kandydat został pomyślnie przeszkolony i jest gotowy kierować obozem, jest zapraszany na coroczną Konferencję Świąteczną, aby w pełni uczestniczyć w organizacji obozów.

Dyrektor Andrea Place (po lewo) z opiekunami odbywającymi szkolenie w Le Caussanel, Francja, rok 2007.

Dyrektor Andrea Place (po lewo) z opiekunami odbywającymi szkolenie w Le Caussanel, Francja, rok 2007.

 

.