Zostań uczestnikiem obozu

Każde dziecko w wieku od 9 do 17 lat może ubiegać się o uczestnictwo w obozie organizowanym przez LPC.

Uczestnicy obozu spędzają wspólnie czas w przytulnym pokoju w Freedom, New Hampshire, rok 2007.

Uczestnicy obozu spędzają wspólnie czas w przytulnym pokoju w Freedom, New Hampshire, rok 2007.

Obozy podzielone są zazwyczaj na jedną z dwóch grup wiekowych: obozy dla Młodszych Dzieci w wieku od 9 do 14 lat oraz obozy dla Młodzieży w wieku od 14 do 17 lat. W zależności od wielkości i dostępności terenu obozu, liczba uczestników może wynosić tylko od 14 do 16 lub aż od 34 do 36 uczestników. Obozy mogą trwać od dwóch do pięciu tygodni i odbywają się każdego lata w kilku różnych krajach. W każdym obozie uczestniczą dzieci co najmniej ośmiu różnych narodowości.

Od uczestników oczekujemy uczestniczenia w obozie od początku do jego końca, z uwagi na fakt, iż LPC kładzie ogromny nacisk na aspekt społecznościowy grup uczestników i opiekunów. Nasz opis Życia na obozie zawiera dalsze szczegóły dotyczące oczekiwań LPC wobec uczestników i tego, czego uczestnicy powinni spodziewać się po obozach LPC.

Zgłoszenia do udziału w obozie można przesyłać do LPC do dnia 1 grudnia aby mogły zostać w pełni rozpatrzone. Organizacja obozów jest przedmiotem dorocznej „Konferencji Świątecznej” organizowanej przez LPC, która odbywa się pod koniec roku w Ecole d’Humanité, Hasliberg-Goldern w Szwajcarii. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące zgłoszeń udziału w obozie, skontaktuj się z LPC.